Энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарь

2022-11-16 45 0

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны 11 дүгээр сарын олголтын хуваарийг танилцуулъя.

Холбоотой мэдээ